13.listopadu 2018


 
Fotografie - Václav Loucký, 1loucky@seznam.cz
Redakční úprava, korektura - Zbyněk Plzák, plzakz@volny.cz
Webdesign, správce - Václav Charvát, vaclav_charvat@email.cz