22.ledna 2019


 
Fotografie - Václav Loucký, 1loucky@seznam.cz
Redakční úprava, korektura - Zbyněk Plzák, plzakz@volny.cz
Webdesign, správce - Václav Charvát, vaclav_charvat@email.cz
Kronikář obce - Lukáš Hraběta, mobil.:607 948 962