ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Obec Úherce Obec Úherce jedna z nejstarších obcí regionu

Přejít na menu


Historie obce

Nejstarší písemná zmínka o obci pochází už z roku 1088 !! Tehdy ji král Vratislav daroval kostelu na Vyšehradě u příležitosti jeho vysvěcení.

V roce 1186 patřila obec benediktinskému klášteru v Kladrubech a v roce 1222 patřila část obce klášteru v Doksanech. V roce 1300 byly Úherce uvedeny v majetku pána Habarta ze Žerotína, který je pro dluh zastavil pánu Hynkovi z Dubé. Následně obec zakoupil mělnický probošt Oldřich.
Dne 21.10.1385 prodali bratři ,,ze Žirotína" (Pleticha Habeš a Harant) Úherce se štěpnicí a rybníkem klášteru v Pan. Týnci.Obec ještě vlastnili bratři Hasištejnští z Lobkovic a klášter sv.Prokopa v Sázavě.

Církevním zbožím zůstala obec až do roku 1849.V letech 1577-1715 bylo v obci 20 statků. Nejstarší rodiny které zastávaly funkci rychtářů byly rodiny Berchů, Lukášků, Macků a Suků. V roce 1845 se ve vsi uvádí vrchnostenský dvůr, ovčín, mlýn a krčma. Až do roku 1897 chodily zdejší děti do farní školy v Panenském Týnci. V roce 1900 žilo v obci v 53 domech 289 obyvatel, výhradně Čechů. Poté byla obec přifařena pod Panenský Týnec. V roce 1923 byl poté v obci založen hasičský spolek. Zajímavá je v letech 1930 statistika. Chovalo se zde 182 kusů hovězího dobytka, 145 vepřů a 35 koz. Na 7 300 arech se pěstoval ječmen, s 6 800 ary byly druhou nejrozšířenější plodinou pícniny a na třetím místě s 6 200 ary byla cukrovka. Většina obyvatel ještě dlouho ve 20.století se živila především hospodařením. Na katastru obce rostlo 1.381 švestek a 460 jabloní. Nejvíce obyvatel zde žilo v roce 1880 - celkem 311. Během II.světové války žilo v 65 domech celkem 288 lidí. Ve vsi v té době bylo zhruba 6 obchodů. Úherce (známy též jako Ouřece či Auřece) jsou dnes součástí lounského okresu. V Lounském muzeu a v pražském Národním muzeu je uložen Úherecký poklad, který byl objeven v lokalitě,, Na Hrádku". Jedná se o 10 zlatých závěsků z náhrdelníku, 2 velké stříbrné pozlacené spony a 2 stříbrné přezky.
Pro zajímavost: Obce stejného názvu jsou v republice ještě dvě. Jedna se nachází v okrese Plzeň-sever a druhá v okrese Mladá Boleslav.


Tisk stránky | Kontakt