ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Obec Úherce Obec Úherce jedna z nejstarších obcí regionu

Přejít na menu


Pomník obětem 1. a 2.světové války

Stejně jako většina obcí v České Republice i Úherce měly své válečné oběti. Ať už v první nebo druhé světové válce. V roce 1928 byl obětem postaven tento pomník umístěný za kaplí.

Školní kronika vypovídá celkem detailně o sarajevském atentátu a následných krocích habsburské monarchie. Průběžně přibližuje válečná tažení c.k. vojsk. Dvacátého šestého července probíhá všeobecná mobilizace, o dva dny později mocnářství vyhlašuje válku Srbsku. Dne 25. srpna zmiňuje kronika narukování prvních nováčků na frontu, nevíme však, zda se jedná přímo o občany Ouřecké. Poté na několika stranách celkem detailně popisuje proběhnuvší boje na srbské frontě, zejména v okolí Bělehradu a samozřejmě na frontě západní. Po dobytí východní Haliče byli zajatí vojáci dopravováni i do okresu lounského. Za každého ubytovaného obce dostávali 70h denně, v Úhercích žádní ubytováni nebyli. V říjnu1914 byl ze tří domobranců odveden Karel Bubeníček. V prosinci téhož roku z jedenácti branců odvedeni byli Jan Cihlář, Bohuš Lanc, Václav Erlich, Antonín Erlich, Antonín Chrž (Zde si příjmením nejsem zcela jist, pozn. LH.), Švestka a Polanecký František. V srpnu byl odveden správce školy

Ladislav Běhounek. V červnu 1915 odveden zdejší učitel Julius Fric. Koncem května 1915 do obce bylo přiděleno třicet vystěhovaných uprchlíků z italských Tyrol, které vyhnala italská ofenziva. Vzhledem k nedostatku místa jich patnáct bylo přesunuto do Panenského Týnce, čtrnáct jich bydlelo v č.p. 46 (U ?Vykouků?), dva byli ubytováni v obecním domku, a dva v č.p. 23, tedy u p. Oldřicha Cihláře. Poměry místních obyvatel jsou k příchozím velmi přátelské. Obec na každého pobírá 90h denně. Nejraději jedí polentu z kukuřičné krupice. Koncem roku 1915 byli z obce odvedeni další vojáci, jmenovitě se dozvídáme pouze o Emilu Jirátovi a Františku Cihlářovi. Od května do června 1916 bylo z jedenácti branců odvedeni: ?Švácha František, Passauer Adolf, Hracha Václav, Suk František. Ze zajetí se vrátili Bedřich Suk, syn domkáře z č.p. 37, stalo se tak v roce posledním této války. Je zajímavé, jak kronika pominula převrat v republiku nebo možná špatně zaznamenává datum udání, neb je udáváno až roku 1919, může to být ale způsobeno pozdějším zápisem událostí do kroniky. Nicméně tak, jak se hrdě kronikář hlásil k mocnářství rakouskému, oslavuje vehementností stejnou vznik republiky.

(Výňatek z Kroniky obce)


Tisk stránky | Kontakt