ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Obec Úherce Obec Úherce jedna z nejstarších obcí regionu

Přejít na menu


Barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Kaple zasvěcená Panně Marii - bohorodičce - je dominantou návsi obce Úherce a v celém okrese Louny jsou pouze dvě památky zasvěcené právě neposkvrněnému početí Panny Marie. Kaple pochází z konce 18. století a je vystavěna v duchu tehdejší barokní architektury a výzdoby. Stavba je čtvercová s polokruhovým věrem a se zvoničkou, uvnitř pak nesena křížovou klenbou. V průběhu posledních let zde bylo hojně rekonstruováno a zpět se vrátila po důkladné restaurátorské práci původní dřevěná barokní socha z počátku 18. století. V roce 2018 potom také kompletně zrestaurovaný původní zvon, který přečkal uschován ve stodolách místních občanů obě světové války, dále také v kapli naleznete původní kříž.

Historie kaple

Dle dochovaných pramenů byla kaple významnou budovou v historii obce, a to nejen pro modlitbu a nalezení ztišení, ale i při slavnostních
dnech a významných svátcích. O důležitosti kaple vypovídá Kronika místní školy, kde jsou popsány slavnostní průvody u kaple se formující,
jdouce dále směrem ke škole.

Přesnou dataci výstavby a vysvěcení kaple neznáme, dle mapovým podkladů a indikačních skic propůjčených z Národního archivu je kaple
jistojistě v roce 1841 zakreslena v Císařském otisku katastru. S ohledem na kult mariánský, zařazujeme kapli do pozdních let vlády
Marie Terezie, tudíž právě k již zmíněnému konci 18. století.

Výbavení kaple a využití v dnešních dnech

Uprostřed kaple stojí Imaculata, Panna Marie na nebesích s modlitbou, zašlápávajíc hada, který v tlamě svírá jablko z Rajské zahrady. Nad hlavou má 12 hvězd. Uprostřed klenby je otvor pro lano sloužící k rozeznění zvonu. V levé horní části kaple je připevněn původní kříž, ten aktuálně umístěný na kapli je reprodukcí. Vpravo ve výklenku se nachází kropenka. V kapli lze také nalézt výjevy z Písma, které dle svátků jsou více či méně na očích
poutníkům.

Zpravidla od Velikonoc je celá kaplička do podzimu otevřena k nahlédnutí. Na zimu se zavírá a zpravidla se rozsvěcí v první adventní neděli a svítí až do svátku Tří králů. Stejně tak kaple svítí od Velkého pátku do Velikonočního pondělí. Kaple je pro veřejnost uzamčená, pokud by kdokoli měl zájem o vnitřní prohlídku nebo o modlitbu, lze pod domluvě kapli zpřístupnit.

(Výňatek z Kroniky obce)


Tisk stránky | Kontakt